Paveiktais laika periodā no 13.07.2017. līdz 31.10.2017.

Uzsākot pētniecisko darbu, veikta eleganīna A totālās sintēzes stadiju plānošana un katras plānotās stadijas analīze, meklējot precedentus zinātniskajā literatūrā.

Pārskata periodā veikta:

– sintēzes shēmas 1. stadijas izstrāde ((S)-1-(metoksi-(metil)amino)etanola iegūšanai;
– sintēzes shēmas 2. stadijas izstrāde (S)-N-(1-((terc-butildifenilsilil)oksi)etil)-N,O-dimetilhidroksilamīna iegūšanai;
– sintēzes shēmas 3. stadijas izstrāde ((3-brompropoksi)metil)benzola iegūšanai;
– sintēzes shēmas 4. stadijas izstrāde (3-(benziloksi)propil)magnija bromīda iegūšanai;
-sintēzes shēmas 5. stadijas izstrāde (S)-6-(benziloksi)-2-((tert-butildifenilsilil)oksi)heksān-3-ona iegūšanai;
– sintēzes shēmas 6. stadijas izstrāde (S,Z)-metil 5-(benziloksi)-2-(1-((tert-butildifenilsilil)oksi)etil)pent-2-ēnoāta iegūšanai;
– sintēzes shēmas 7. stadijas izstrāde (S,E)-5-(benziloksi)-2-(1-((tert-butildifenilsilil)oksi)etil)pent-2-ēn-1-ola iegūšanai;
– sintēzes shēmas 8. stadijas izstrāde 2-(trimetilsilil)etil 2-bromacetāta iegūšanai;
– sintēzes shēmas 9. stadijas izstrāde 2-(trimetilsilil)etil 2-((4-metoksibenzil)amino)acetāta iegūšanai;
– sintēzes shēmas 10. stadijas izstrāde (S,E)-2-(trimetilsilil)etil 2-((5-(benziloksi)-2-(1-((tert-butildifenilsilil)oksi)etil)pent-2-ēnil)(4-metolsibenzil)amino)acetāta iegūšanai;
– sintēzes shēmas 11. stadijas izstrāde (S,E)-2-((5-(benziloksi)-2-(1-hidroksietil)pent-2-ēnil)(4-metoksibenzil)amino)etiķskābes iegūšanai;
– sintēzes shēmas 12. stadijas izstrāde (S,E)-6-(3-(benziloksi)propilidēn)-4-(4-metoksibenzil)-7-metil-1,4-oksazepān-2-ona iegūšanai;
– sintēzes shēmas 13. stadijas izstrāde (2S,3S,E)-3-(2-(benziloksi)etil)-4-etilidēn-1-(4-metoksibenzil)pirolidīn-2-karbonskābes iegūšanai;
– sintēzes shēmas 14. stadijas izstrāde (2S,3S,E)-metil 3-(2-(benziloksi)etil)-4-etilidēn-1-(4-metoksibenzil)pirolidīn-2-karboksilāta iegūšanai.

 Publicēts: 01.11.2017.