Eleganīna A un 17-nor-ekscelsinidīna totālā sintēze

PostDoc

Šī projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju divu jaunu, bioloģiski aktīvu dabas vielu – eleganīna A un 17-nor-ekscelsidīna – pirmajām totālajām sintēzēm. Lai sasniegtu šo mērķi, jāizstrādā jaunas pieejas totālajai sintēzei nepieciešamo būvbloku iegūšanai

Pēcdoktorants Dr. chem. Gints Šmits
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Ronalds Zemrībo

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  • publicēti 2 zinātniskie raksti žurnālos, kuru IF > 50% no nozares vidējā līmeņa
  • 1 apskatraksta publicēšana
  • paveiktā prezentēšana stenda referātos 3 zinātniskajās konferencēs
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/243
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 806 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,50 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,60 EUR)

Publicēts 01.08.2017.