Paveiktais laika periodā no 01.04.2020. līdz 12.07.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • noskaidrota iegūto diaizvietotu piperidīnu hirālo centru absolūtā konfigurācija;
  • analizēta literatūra par diaizvietoto piperidīnu būvbloku pielietojumu dabasvielu un citu bioloģiski nozīmīgu molekulu iegūšanā. Kā potenciālais mērķa savienojums identificēts dabasviela emetīns;
  • veikta emetīna retrosintētiskā anlīze;
  • manuskripts par eleganīna A laktona totālo sintēzi iesniegts publicēšanai;
  • manuskripts par flavesīnu totālo sintēzi iesniegts publicēšanai;
  • turpināts darbs pie emetīna retrosintētiskās anlīzes. Kā viena no atslēgas stadijām identificēta dzīvsudraba katalīzēta oksidēšanās-ciklizēšanas sekvence heksahidro-pirido-izohinolīna fragmenta sintēzei. Analizēta literatūra par potenciālām videi draudzīgākām metodēm šīs stadijas veikšanai;
  • dizainēti modeļsubstrāti, kurus tālāk varētu pielietot dzīvsudraba katalizētu ciklizācijas reakciju un to alternatīvu pētījumiem;
  • sintezēti modeļsubstrāti, lai pētītu dzīvsudraba katalizētas ciklizācijas reakcijas un tās alternatīvas;
  • pētītas dzīvsudraba katalizētas ciklizēšanas reakcijas modeļsubstrātos.

Publicēts: 10.07.2020.