Paveiktais laika periodā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie apskatraksta sagatavošanas;
  • sagatavota eksperimentālā daļa manuskriptam par eleganīna A laktona totālo sintēzi;
  • analizēta un apkopota literatūra par Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakciju, izmantojot hirālus bora reaģentus;
  • sintezēti hirāli bora triflāti, lai tos tālāk pielietotu Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcijās;
  • sagatavots manuskripts par eleganīna A laktona totālo sintēzi;
  • pētīta Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcija racēmisku diaizvietotu piperidīnu iegūšanai;
  • pētīta Airlanda-Klaizena pārgrupēšanās reakcija enantiomēri bagātinātu diaizvietotu piperidīnu iegūšanai.

Publicēts: 03.04.2020.