Paveiktais laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • Turpināts darbs pie manuskripta par 8-dezoksipumiliotoksīna 193H dubultsaites izomēru sintēzi un in vivo aktivitāti. Sagatavotais manuskripts iesniegts publicēšanai
  • Sintezētais indol-3-acetaldehīda dimetilacetāla būvbloks sametināts ar etilidēnprolīna būvbloku un izmēģināta eleganīna A totālās sintēzes gala stadija
  • Sākts darbs pie jaunās stratēģijas eleganīna A laktāma totālajai sintēzei. Sintezēti indoletiķskābes atvasinājumi ar dažādām indola slāpekļa un karbonskābes fragmenta aizsarggrupām
  • Pētīta iegūto indoletiķskābes atvasinājumu litiēšana un sametināšana ar modeļsubstrātu, lai noskaidrotu optimālo indola slāpekļa un karbonskābes fragmenta aizsarggrupu kombināciju
  • Tā kā litiētie indoletiķskābes atvasinājumi nedeva apmierinošus iznākumus modeļsistēmā, pārstrādāta eleganīna A laktāma iegūšanas stratēģija
  • Sintezēti indoletiķskābes atvasinājumi, lai tos tālāk pārbaudītu Frīdela-Kraftsa acilēšanas reakcijās modeļsubstrātos.

Publicēts: 02.04.2019.