Paveiktais laika periodā no 01.11.2019. līdz 31.01.2020.

Veikta Biotehnoloģijas grupai nepieciešamo telpu un infrastruktūras apzināšana un sākta pētniecības aprīkojuma tehnisko specifikāciju izstrāde. Telpu un infrastruktūras modernizāciju plānots veikt infrastruktūras attīstības projekta Nr. 1.1.1.4/17/I007 ietvaros.

Publicēts 31.01.2020.