Paveiktais laika periodā no 01.08.2020. līdz 31.10.2020.

Noslēgts publiskā iepirkuma konkurss Biotehnoloģiju grupai nepieciešamā pētniecības aprīkojuma iegādei. Biotehnoloģiju grupai paredzēto telpu un infrastruktūras modernizāciju plānots veikt infrastruktūras attīstības projekta Nr. 1.1.1.4/17/I007 ietvaros.

Notikusi projekta BioDrug pirmā sanāksme, kurā projekta un Biotehnoloģijas grupas vadītāji iepazīstinājuši Starptautiskās zinātniskās konsultatīvās padomes dalībniekus ar projekta ietvaros līdz šim veiktajām aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem turpmāko pētījumu virzieniem.

Veikta Biotehnoloģiju grupas personāla atlase, kuras rezultātā noskaidroti piemērotākie kandidāti pēcdoktorantu vakancēm molekulārajā un strukturālajā bioloģijā, kā arī pieņemts darbā zinātniskais asistents. Zinātniskā darba veikšanai Biotehnoloģiju grupā piesaistīts viespētnieks no Katalonijas Bioinženierijas institūta (Institute for Bioengineering of Catalonija, Spānija).

Iesniegts projekta „Jaunas pieejas šūnu adhēzijas modulatoru izstrādei” pieteikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas konkursā. Iesniegts projekta “Modificētu enzīmu dizains proteīnu deglikācijai” pieteikums Latvijas Zinātnes padomes rīkotajā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā.

Publicēts 02.11.2020.