Paveiktais laika periodā no 01.08.2019. līdz 31.10.2019.

Publicēts sludinājums par ERA-Chair līdera vakanto amatu EURAXESS, Natural Science Careers, ResearchGate un OSI mājaslapā.

Pamatojoties uz Darbā pieņemšanas komitejas (DPK) apstiprinātajiem ERA-Chair līdera atlases kritērijiem, sagatavots iespējamo kandidātu saraksts un 09.10.2019.–11.10.2019. veiktas Skype intervijas. 28.10.2019. notikušas klātienes pārrunas ar diviem labākajiem kandidātiem, pēc kurām DPK nominējusi ERA-Chair līderi.

Publicēts 31.10.2019.