Paveiktais laika periodā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020.

Izsludināts publiskā iepirkuma konkurss Biotehnoloģiju grupai nepieciešamā pētniecības aprīkojuma iegādei. Biotehnoloģiju grupai paredzēto telpu un infrastruktūras modernizāciju plānots veikt infrastruktūras attīstības projekta Nr. 1.1.1.4/17/I007 ietvaros.

Uzsākta Biotehnoloģiju grupas personāla atlase. Izstrādāti vērtēšanas kritēriji un metodoloģija, lai veiktu pēcdoktoranta vakances molekulārajā bioloģijā un pēcdoktoranta vakances strukturālajā bioloģijā kandidātu atlasi. Balstoties uz izstrādātajiem atlases kritērijiem, kas skaidri definē kandidātiem nepieciešamās prasmes, pieredzi un personisko īpašību kopumu, tīmekļa vietnēs https://euraxess.ec.europa.eu/ un https://www.osi.lv/ publicēti darba sludinājumi. Tīmekļa vietnē https://www.cv.lv/ publicēts arī darba sludinājums par zinātniskā asistenta vakanci.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas ietvaros izstrādāti un iesniegti 2 projektu pieteikumi, lai Biotehnoloģiju grupai piesaistītu 2 pēcdoktorantus. Sagatavots arī projekta „Jaunas pieejas šūnu adhēzijas modulatoru izstrādei” pieteikums, ko plānots iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas konkursā.

Publicēts 31.07.2020.