Paveiktais laika periodā no 01.05.2019. līdz 31.07.2019.

Izveidota Projekta vadības grupa. 30.05.2019. notikusi projekta BioDrug pirmā „Kick-off” operatīvā sanāksme, kuras ietvaros sniegta prezentācija par projekta mērķiem un plānotajām darbībām, sastādīts pirmā pusgada darba plāns, apstiprināts ERA-Chair līdera atlasei nepieciešanās Darbā pieņemšanas komitejas un Dzimumu līdzsvara komitejas sastāvs, kā arī apstiprināti ERA-Chair līdera atlases kritēriji.

Publicēts 31.07.2019.