Paveiktais laika periodā no 01.02.2020. līdz 30.04.2020.

Pabeigta Biotehnoloģiju grupai nepieciešamā pētniecības aprīkojuma tehnisko specifikāciju izstrāde, lai izsludinātu publiskā iepirkuma konkursu. Biotehnoloģiju grupai paredzēto telpu un infrastruktūras modernizāciju plānots veikt infrastruktūras attīstības projekta Nr. 1.1.1.4/17/I007 ietvaros.

Izstrādāts un iesniegts projekta „Kadherīnu mediētas šūnas–šūnas adhēzijas selektīvu modulatoru izstrāde” pieteikums Latvijas Zinātnes padomes rīkotajā Fundametālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā.

Publicēts 30.04.2020.