Paveiktais laika periodā no 01.04.2019.-30.06.2019.

Aktivitātes: H/D apmaiņas eksperimenti; Metodes izstrāde un optimizācija

Veikti H/D apmaiņas eksperimenti, ar mērķi atrast substrātus kuros iespējama C-H aktivēšana izmantojot jaunsintezētos substrātus un kobalta kompleksus.

Turpināta metodes optimizēšana kobalta katalizētai, pikolīnamīda virzītai aminoskābju alkenilēšanai ar alkīniem. Tika veikta reakcijas blakusproduktu identificēšana, un minimizēšana, analizēta blakusproduktu veidošanās dažādos šķīdinātājos, atkarībā no reakcijā izmantotā katalizatora. Veikta literatūras analīze.

Iegūtie projekta rezultāti tika demonstrēti konferencē 20th Tetrahedron Symposium.

 Publicēts: 02.07.2019.