Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir jaunu, ērtu un praktisku dabā nesastopamo aminoskābju iegūšanas metožu izstrāde, izmantojot C-H saites aktivēšanas pieeju.

C-H saites aktivēšana un funkcionalizēšana ir salīdzinoši jauna metode, kura šobrīd pasaulē tiek plaši pētīta. Jaunu metožu izstrāde dabā nesastopamo aminoskābju iegūšanai, balstoties uz šo pieeju ir nozīmīga, jo tā ļaus attīstīt jaunu zāļvielu iegūšanas metodes, kā arī uzlabot un padarīt ekonomiski izdevīgāku jau esošo zāļvielu ražošanas procesu. Jaunu metožu izstrāde dabā nesastopamo aminoskābju iegūšanai spēs būtiski paātrināt potenciālo preparātu (kuru ķīmiskā struktūra balstīta uz aminoskābes fragmenta/iem) meklējumus.

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/17/A/004
Finansējuma saņēmējs Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenotājs Dr. chem. Liene Grigorjeva
Projekta realizēšanas laiks 01.04.2018. – 31.03.2020.
Projekta īstenošanas vieta Aizkraukles iela 21, Rīga
Kopējās projekta izmaksas 119 504,40 EUR
(projektu līdzfinansē no ERAF – 101578,74 EUR un Valsts budžeta – 17925,66 EUR)

Projektā plānotie rezultāti ir trīs zinātniskie raksti un dalība divās zinātniskās  konferencēs.

Publicēts: 03.04.2018.

Projekta atskaites