Paveiktais laika periodā no 01.04.2018.-30.06.2018.

Aktivitāte: Izejvielu un organometālisku pārejas metālu kompleksu sintēze izmantošanai C(sp3)-H saites funkcionalizēšanai

Uzsintezēti dažādus ligandus saturoši kobalta(II) kompleksi, piemēram CoCl2(PPh3)2; CoCl2BINAP, Co(8-O-Quinoline)2, un citi.

Sintezēti dažādas virzošās grupas (8-aminohinolīns; pikolīnamīds) saturoši aminoskābju atvasinājumi, kas kalpos par substrātiem C-H aktivēšanas reakciju pētījumiem. Par modeļsubstrātiem tika izvēlētas sekojošas aminoskābes: alanīns un prolīns.

Veikti pirmie eksperimenti, C-H aktivēšanas efektivitātes noskaidrošanai (H/D apmaiņas eksperimenti).

Publicēts: 02.07.2018.