Parakstīta vienošanās par institūta infrastruktūras attīstīšanu viedās specializācijas jomā

03.11.2017.  Latvijas Organiskās sintēzes institūts parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/007 “Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” īstenošanu.

Projekta mērķis ir modernizēt mūsu pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas (biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas) jomās, kas veicinātu OSI iesaisti gan Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, gan OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanā.

Projekta ietvaros paredzēta:

  • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes un fitoķīmijas pētījumu modernizēšanai
  • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Stāmerienas ielā, Rīgā
  • organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā

Projekta kopējās izmaksas paredzētas 11 328 929 EUR apmērā, no kurām  ERAF līdzfinansējums būs 8 147 502 EUR.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB