Direktora vietnieks zinātniskajā darbā

Foto Aigars Jirgensons

Prof. Aigars Jirgensons
e-pasts: aigars@osi.lv

OSI strādā kopš 1991. gada. 2000. gadā Latvijas Universitātē ieguvis ķīmijas doktora grādu. 2002. gadā stažējies Perudžas Universitātē, Itālijā, prof. R. Peličiari grupā.

 • OSI vadošais pētnieks kopš 2004. gada.
 • Organiskās sintēzes metodoloģijas grupas vadītājs kopš 2006. gada
 • 2011. gadā ievēlēts par Rīgas Tehniskās Universitātes asociēto profesoru.
 • 2016. gadā ievēlēts par Rīgas Tehniskās Universitātes profesoru.
 • Kopš 2017. gada – Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Amati citās organizācijās un dalība darba grupās
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis (2013.)
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis (2017.)
 • LZP ekspertu komisijas loceklis
 • LZP konsultatīvās padomesloceklis
 • EU-OPENSCREEN Latvijas pārstāvis
 • EuChemS organiskās ķīmijas sekcijas Latvijas pārstāvis
 • Žurnāla „Amino Acids” asociētais redaktors
Apbalvojumi
 • Latvijas gada zinātnes sasnieguma (lietišķajā zinātnē) līdzautors (2016.)
 • Izglītības un zinātnes ministrijas goda raksts (2017.)
 • Gustava Vanaga balva ķīmijā (2018.)
 • Paula Valdena balva ķīmijā (2019.)
 • Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris (2023.)