Direktora vietnieks

Foto Osvalds Pugovičs

Dr. chem. Osvalds Pugovičs
e-pasts: osvalds@osi.lv

Ķīmijas doktora (Dr.chem.) grādu ieguvis Latvijas Universitātē 1998. gadā. OSI strādā kopš 1986. gada.

 • No 1996. gada līdz 2004. gada OSI Bioloģiski aktīvu savienojumu laboratorijas vadītājs
 • No 2004. gada līdz 2015. gadam Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks
 • No 2015. gada līdz 2022. gadam – Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors
 • No 2022. gada 18. oktobra – Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks
Amati citās organizācijās un dalība darba grupās
 • Ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli (2013.gads)
 • Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte, studiju programmu Uzraudzības padomes loceklis (kopš 2015. gada)
 • Rīgas Stradiņa universitāte, studiju programmu padomes loceklis (kopš 2017.gada)
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes loceklis (kopš 2017.gada)
 • Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas valdes priekšsēdētājs (kopš 2018.gada)
 • Centrālās un Austrumeiropas pētniecības organizāciju konsorcija Alliance for LifeSciences Stratēģiskās padomes loceklis (kopš 2018.gada)
 • Eiropas augstas veiktspējas skrīninga platformas EU-OPENSCREEN Dalībnieku asamblejas loceklis (kopš 2018.gada)
 • Pārresoru koordinācijas centra NAP 2027 darba grupas “Zināšanas un prasmes personības unvalsts izaugsmei” loceklis (kopš 2019.gada)
 • LR Izglītības un zinātnes ministrijas Jauna akadēmiskās karjeras ietvara darba grupas loceklis (2021.gads)
 • Rīgas Stradiņa universitātes padomes loceklis (kopš 2022.gada)
Apbalvojumi
 • Ministru kabineta balva par ieguldījumu zinātnē un Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstībā (2021.)
 • LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas pateicības raksts (2017.)
 • LR Izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts (2017.)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas nominētā gada zinātnes sasnieguma “Pabeigta jaunas oriģinālas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas ķīmiskā un eksperimentālā izpēte, kas ļauj uzsākt šīsvielas klīniskos pētījumus līdzautors (akad. Maija Dambrova, Dr. Solveiga Grīnberga, akad.Ivars Kalviņš, Dr. Jānis Kūka, Dr. Edgars Liepiņš, Dr.Daina Loļa, Dr. Einārs Loža, LZAkor.loc. Osvalds Pugovičs, Dr. Reinis Vilšķērsts; Dr. Ilmārs Stonāns; Latvijas Organiskās sintēzes institūts, AS “Grindeks”) (2013.)