Metālorganiskās ķīmijas grupa

Romanovs

 

Dr. chem. Vitālijs Romanovs
Grupas vadītājs
e-mail: vitalijs@osi.lv


Galvenie pētījumu virzieni

Organilsilil(germil)furānu, organilsilil(germil)tiofēnu un organilsilil(germil)slāpekli saturošo heterociklu ķīmija, struktūra, bioloģiskā aktivitāte, struktūras-aktivitātes sakarības, hiperkoordinēšanās.

β-laktāmu un γ-laktāmu struktūratvasinājumu sintēze un to struktūras bioloģiskās aktivitātes likumsakarību noteikšana.

Slāpekli saturošo bioloģiski aktīvo savienojumu farmakoloģisko īpašību uzlabošana ar ķīmiskās modifikācijas metodēm (silīcijorganisko un „dubultās iedarbības” prozāļu sintēze, metālorganisko kompleksu ar jauktiem ligandiem, kā pretaudzēju un antimikrobiālo lidzekļu, sintēze un izpēte). Uz dzelzs oksīda balstītu magnētisko nanodaļiņu ar imobilizētiem bioloģiski aktīviem savienojumiem dizains, sintēze, fizikāli-ķīmiskā un bioloģiskā izpēte pielietošanai biomedicīnā.

Jaunākās publikācijas

  1. *Romanovs, V.; Spura, J.; *Jouikov, V. Synthesis and electrochemical study of 1,1′ -thienyl – substituted fused bis-germatranes with a core 5c-6e hyperbond. Synthesis. 2018.
  2. Romanovs, V.; Sidorkin, V.; Belogolova, E.; *Jouikov, V. Radical cations of phenyl silatrane. Dalton Trans. 2017, 46 (27), 8849-8854.
  3. Wang, Y.; Romanovs V.; Spura J.; Ignatoviča L.; Roisnel T.; *Jouikov V. Anisyl-, aminophenyl-, and naphthylmethylsilatranes revisited. Heterocycl. Compd. 2016, 52 (8), 546-550.
  4. *Ignatovich L.; Romanovs V.; Muravenko V.; Sleiksha I.; Popelis Y.; Shestakova I. Synthesis and Cytotoxic Activity of 1-{3-[1-(5-Organylsilylfuran-2-yl)silinan-1-yl]propyl}amines and Some Trimethylgermyl Analogues.. Chem.-Eur. J. 2014, 20, 12786-12788.
  5. *Ignatovich L.; Starkova O.; Romanovs V.; Sleiksha I.; Shestakova I.; Popelis J.; Lukevics E. Novel trialkylsilyl(germyl)-substituted thienyl- and furylbenzimidazoles and their N-substituted derivatives – Synthesis, structure and cytotoxic activity. C. R. Chim. 2013, 16 (6), 621-627.