Dabasvielu pētniecības grupa

Chin-Soon Phan official photo

Dr. Chin-Soon Phan

Grupas vadītājs
e-pasts: chinsoon@osi.lv

Dabasvielu pētniecības grupas galvenais pētniecības virziens ir Baltijas reģionam raksturīgo mikroorganismu veidoto dabasvielu atklāšana un izpēte. Šīm dabasvielām ir būtisks potenciāls tikt izmantotām ar cilvēku veselību saistītu problēmu risināšanā, tāpēc Dr. Chin-Soon Phan vadītās grupas aktivitātes ir mērķētas uz fundamentālas izpratnes veidošanu par šo savienojumu struktūrām, biosintēzi un bioloģisko aktivitāti gūšanu. Pētījumi tiek veikti ciešā sadarbībā ar citām Latvijas Organiskās sintēzes institūta pētniecības grupām un Itālijas biotehnoloģiju uzņēmumu NAICONS.

Grupas vadītājs Dr. Chin-Soon Phan doktora grādu ieguvis 2018. gadā Malaizijā, un viņa disertācija veltīta pētījumiem jūras organismos sastopamo dabasvielu ķīmijā. Dr. Chin-Soon Phan pēcdoktorantūras pētījumi saistīti ar dabasvielu biosintēzi. Viņš guvis pieredzi Rietumaustrālijas Universitātē (2018.–2019. gads), Hokaido Universitātē (2019.–2021. gads) un Singapūras Nacionālajā universitātē (2021.–2023. gads).

Sākot ar 2023. gada decembri, Dr. Chin-Soon Phan ir dabasvielu pētniecības grupas vadītājs Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Jaunajā pētniecības grupā darbojas divi pēcdoktorantūras pētnieki un viens laborants. Tiek turpināta grupas zinātniskā personāla atlase.

graphic illustration

Selected publications

  • Phan, C.-S. & Morinaka, B. I. Bacterial cyclophane-containing RiPPs from radical SAM enzymes. Natural Product Reports. 2023. [https://doi.org/10.1039/D3NP00030C]
  • Phan, C.-S. & Morinaka, B. I. A prevalent group of Actinobacterial radical SAM/SPASM maturases involved in triceptide biosynthesis. ACS Chemical Biology. 2022, 17, 3284-3289.
  • Phan, C.-S., Mehjabin, J. J., Anas, A. R. J., Hayasaka, M., Onoki, R., Wang, J., Umezawa, T., Washio, K., Morikawa, M. & Okino, T. Nostosin G and spiroidesin B from the cyanobacterium Dolichospermum sp. NIES-1697. Journal of Natural Products. 2022, 85, 2000-2005.
  • Phan, C.-S., Matsuda, K., Balloo, N., Fujita, K., Wakimoto, T. & Okino, T. Argicyclamides A-C unveil enzymatic basis for guanidine bis-prenylation. Journal of the American Chemical Society. 2021, 143, 10083-10087.
  • Li, H., Glichrist, C. L. M., Phan, C.-S., Lacey, H. J., Vuong, D., Moggach, S. A., Lacey, E., Piggott, A. M. & Chooi, Y.-H. Biosynthesis of a new benzazepine alkaloid nanangelenin A from Aspergillus nanangensis involves an unusual L-kynurenine-incorporating NRPS catalyzing regioselective lactamization. Journal of the American Chemical Society. 2020, 142, 7145-7152.
  • Phan, C.-S., Li, H., Kessler, S., Solomon, P. S., Piggott, A. M. & Chooi, Y.-H. Bipolenins K–N: new sesquiterpenoids from the fungal plant pathogen Bipolaris sorokiniana. Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2019, 15, 2020-2028.

 Selected patent

Wakimoto, T., Okino, T., Matsuda, K. & Phan, C.-S. 2021. Novel prenylating enzyme “新規プレニル化酵素” # WO/2022/168952, filled by Hokkaido University.

 

Published 13.12.2023.