Bioķīmijas grupa

BalticPictures-29

 

 

Prof. Dr. habil. biol. Nikolajs Sjakste
Grupas vadītājs
e-pasts: sjakste@osi.lv
Telefons: (+371) 67033886

Bioķīmijas grupa ir organizēta pēc jauktas pētniecības vienības parauga, tās darbinieki cieši sadarbojas ar LU Medicīniskās bioķīmijas katedru un LU Bioloģijas institūta Genomikas un bioinformātikas grupu. Grupa izvietota ārpus OSI galvenās ēkas, tā atrodas LU Bioloģijas fakultātes ēkā. Galvenie darbības virzieni: OSI radītu preparātu darbības mehānismu izpēte, slāpekļa oksīda loma farmakoloģisko preparātu darbības mehānismā, DNS un ķīmisko vielu mijiedarbības. Pēdējos gados grupas zinātniskās interese koncentrējas uz cukura diabēta un to komplikāciju jaunajiem ārstēšanas līdzekļiem. Tiek meklēti savienojumi ar DNS aizsargājošo un antioksidantu īpašībām. Starp mūsu pēdējiem panākumiem var minēt tiešās ftorafūra un DNS mijiedarbības pierādīšanu, kā ari antimutagēna 1,4 dihidropiridīna un DNS mijiedarbības izpēti.

Pēdējās izvēlētās publikācijas

    • Leonova E, Sokolovska J, Boucher JL, Isajevs S, Rostoka E, Baumane L, Sjakste T, Sjakste N. New 1,4-Dihydropyridines Down-regulate Nitric Oxide in Animals with Streptozotocin-induced Diabetes Mellitus and Protect DNA against Peroxynitrite Action. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016;119(1):19-31
  • Leonova E, Shvirksts K, Grube M, Ignatovich L, Yu-Chian Chen C, Sjakste T and Sjakste N. Spectrophotometric study of DNA interactions with ftorafur and its elementoorganic derivatives. Toxicological and Environmental Chemistry. 2017; 99, Issue 4, 601-612
  • Germini D, Bou Saada Y, Tsfasman T, Osina K, Robin C, Lomov N, Rubtsov M, Sjakste N, Lipinski M, Vassetzky Y. A One-Step PCR-Based Assay to Evaluate the Efficiency and Precision of Genomic DNA-Editing Tools. Mol Ther Methods Clin Dev. 2017;5:43-50
  • Germini D, Tsfasman T, Zakharova VV, Sjakste N, Lipinski M, Vassetzky Y. A Comparison of Techniques to Evaluate the Effectiveness of Genome Editing. Trends Biotechnol. 2017 pii: S0167-7799(17)30272-X
  • Ošiņa K, Leonova E, Isajevs S, Baumane L, Rostoka E, Sjakste T, Bisenieks E, Duburs G, Vīgante B, Sjakste N. Modifications of expression of genes and proteinsinvolved in DNA repair and nitric oxide metabolism by carbatonides [disodium-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine- 3,5-bis(carbonyloxyacetate) derivatives] in intact and diabetic rats. Arh Hig Rada Toksikol. 2017 26;68(3):212-227
  • Leonova E, Rostoka E, Sauvaigo S, Baumane L, Selga T, Sjakste N. Study of interaction of antimutagenic 1,4-dihydropyridine AV-153-Na with DNA-damaging molecules and its impact on DNA repair activity. PeerJ. 2018; 6:e4609. doi: 10.7717/peerj.4609. eCollection 2018.