Latvijas Organiskās sintēzes institūts izsludina konkursu pēcdoktorantiem

logo_viaa_eraf

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) izsludina konkursu pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Konkursa norises laiks: no 09.09.2016. līdz  14.10.2016.  plkst. 17.00

Pieteikumu priekšatlases dokumenti:

Pieteikumus var iesniegt:

  • klātienē – Rīgā, Aizkraukles ielā 21, 209. kab. no plkst. 9.00 līdz 17.00;
  • pa pastu uz adresi – Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija;
  • kā elektroniski sagatavotu dokumentu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam un MK noteikumiem Nr.473 (izdoti 28.06.2005.) „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, sūtot uz e-pasta adresi sinta@osi.lv.

Pēcdoktorantu  pieteikumu priekšatlases rezultātus paziņos OSI mājaslapā  un individuāli pēcdoktorantam tā iesniegumā norādītajā saziņas veidā.

Sīkāka informācija pa tālruni 67014877 vai e-pastu  didzis@osi.lv