Bioķīmijas grupa

BalticPictures-29

 

 

Prof. Dr. habil. biol. Nikolajs Sjakste
Grupas vadītājs
e-pasts:
Telefons: (+371) 67033886

Bioķīmijas grupa ir organizēta pēc jauktas pētniecības vienības parauga, tās darbinieki cieši sadarbojas ar LU Medicīniskās bioķīmijas katedru un LU Bioloģijas institūta Genomikas un bioinformātikas grupu. Grupa izvietota ārpus OSI galvenās ēkas, tā atrodas LU Bioloģijas fakultātes ēkā. Galvenie darbības virzieni: OSI radītu preparātu darbības mehānismu izpēte, slāpekļa oksīda loma farmakoloģisko preparātu darbības mehānismā, DNS un ķīmisko vielu mijiedarbības. Pēdējos gados grupas zinātniskās interese koncentrējas uz cukura diabēta un to komplikāciju jaunajiem ārstēšanas līdzekļiem. Tiek meklēti savienojumi ar DNS aizsargājošo un antioksidantu īpašībām. Starp mūsu pēdējiem panākumiem var minēt tiešās ftorafūra un DNS mijiedarbības pierādīšanu, kā ari antimutagēna 1,4 dihidropiridīna un DNS mijiedarbības izpēti.

Pēdējās izvēlētās publikācijas

  1. Ošiņa K, Rostoka E, Sokolovska J, Paramonova N, Bisenieks E, Duburs G, Sjakste N, Sjakste T. 1,4-Dihydropyridine derivatives without Ca2+-antagonist activity up-regulate Psma6 mRNA expression in kidneys of intact and diabetic rats. Cell Biochem. Funct. 2016; 34 (1), 3-6.
  2. Ošiņa K, Rostoka E, Isajevs S, Sokolovska J, Sjakste T, Sjakste N. Effects of an antimutagenic 1,4-dihydropyridine AV-153 on expression of nitric oxide synthases and DNA repair-related enzymes and genes in kidneys of rats with streptozotocin model of diabetes mellitus. Basic Clin. Pharmacol Toxicol. 2016 (accepted for publication)
  3. Leonova E, Sokolovska J, Boucher JL, Isajevs S, Rostoka E, Baumane L, Sjakste T, Sjakste N. New 1,4-Dihydropyridines Down-regulate Nitric Oxide in Animals with Streptozotocin-induced Diabetes Mellitus and Protect DNA against Peroxynitrite Action. Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 2015 Dec 12. doi: 10.1111/bcpt.12542. [Epub ahead of print]
  4. Sokolovska J, Isajevs S, Rostoka E, Sjakste T, Trapiņa I, Ošiņa K, Paramonova N, Sjakste N. Changes in glucose transporter expression and nitric oxide production are associated with liver injury in diabetes. Cell Biochem Funct. 2015, 33(6), 366-74.
  5. Buraka E, Chen CY, Gavare M, Grube M, Makarenkova G, Nikolajeva V, Bisenieks I, Brūvere I, Bisenieks E, Duburs G, Sjakste N. DNA-binding studies of AV-153, an antimutagenic and DNA repair-stimulating derivative of 1,4-dihydropiridine. Chem Biol Interact. 2014, 220, 200-207.