Vitalii Solomin iegūst doktora grādu ķīmijā

13. jūlijā (2023) mūsu kolēģis Vitalii Solomin Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Bakteriālo divkomponentu sistēmu inhibitoru sintēze” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs prof. Aigars Jirgensons (Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa).

Sirsnīgi sveicam un novēlam panākumus!