Viktorijai Vitkovskai piešķirta LU fonda doktorantūras stipendija

Latvijas Organiskās sintēzes institūta asistentei, LU Ķīmijas fakultātes doktorantei Viktorijai Vitkovskai (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) 2019./2020. akadēmiskajā gadā saņems LU fonda stipendiju. Stipendija Viktorijai piešķirta promocijas darba “Vienkāršoti diazonamīda A analogi kā pretvēža līdzekļi” izstrādāšanai (promocijas darba vadītājs prof. Edgars Sūna).

Stipendija iedibināta 2019. gadā talantīgāko jauno Latvijas Universitātes (LU) pētnieku, doktorantu atbalstam eksakto, dabaszinātņu, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Šogad stipendija piešķirta 4 LU perspektīvākajiem doktorantiem.

Vairāk informācijas Latvijas Universitātes fonda lapā.