Valsts atbalsta programma pētniekiem no Ukrainas

No aprīļa pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais valsts atbalsta mehānisms Ukrainas civiliedzīvotājiem. Atbalsta stipendiju fonds 522 000 eiro apmērā paredzēts augstākās izglītības iegūšanai un zinātniskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Pateicoties atbalsta programmai, Latvijas zinātniskās institūcijas var nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ukrainas pētniekiem vai piedāvāt stažēšanos savā institūcijā. Piedāvājot Ukrainas pētniekiem stažēšanos (bez atalgojuma) zinātniskajā institūcijā, valsts nodrošinās stipendiju pētnieciskā un akadēmiskā darba veikšanai 900 eiro mēnesī līdz 2022. gada 31. augustam.  

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) šīs programmas ietvaros piedāvā dalību organiskās ķīmijas, bioķīmijas un fizikāli organiskās ķīmijas pētījumos. OSI nodrošinās pieeju zinātniskajai darbībai nepieciešamajai infrastruktūrai.

Par dalību atbalsta programmā lūgums sazināties ar direktora vietnieku zinātniskajā darbā prof. Aigaru Jirgensonu (aigars@osi.lv).

Vairāk informācija par programmu: IZM mājas lapā