Sveicam jaunos Dr. chem. Olgu Bobiļevu un Dr. chem. Zigmāru Leiti

07.02.2019. RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē divi mūsu kolēģi aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

Olga Bobiļeva  “Hidroksikarbonskābju sintētisko ligandu pētījumi” (vadītājs Dr. chem. Einārs Loža, Karbofunkcionālo savienojumu laboratorija)

Zigmārs Leitis  “Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē (vadītājs Dr. chem. Viesturs Lūsis, IDR grupa)

Sirsnīgi sveicam!