Sveicam jauno Mg. Tomu Upmani

2018. gada nogalē OSI Hromatogrāfijas laboratorijas laborants Toms Upmanis Latvijas Universitātē aizstāvēja institūtā izstrādāto maģistra darbu un ieguva dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā:

Toms Upmanis Racēmisko 4-aizvietoto pirolidīn-2-ona atvasinājumu sadale uz polisaharīdu bāzes pārklātiem hirāliem sorbentiem“, Latvijas Universitāte (vadītāja Dr. chem. H. Kažoka).

Sveicam!