Sveicam jauno ķīmijas doktoru Kasparu Leduskrastu

5. jūlijā (2022) mūsu kolēģis Kaspars Leduskrasts (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Starpmolekulārās mijiedarbības cietvielu luminoforu izstrādē” un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Promocijas darba vadītājs prof., Dr. chem. Edgars Sūna (OSI).

no kreisās: promocijas darba recenzents Ph.D. Arri Priimägi, Ph.D. Kaspars Leduskrasts
no kreisās: promocijas darba recenzents Ph.D. Arri Priimägi, Ph.D. Kaspars Leduskrasts

Sveicam un novēlam panākumus!