Sveicam jauno Dr. pharm.

Šī gada 7. aprīlī mūsu kolēģis Mārtiņš Ruciņš aizstāvēja promocijas darbu “Farmakoforas grupas saturošu 1,4- dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana”  iegūstot farmācijas doktora zinātnisko grādu.