Sveicam jauno Dr. chem. Mariju Skvorcovu

27.09.2018. mūsu kolēģe Marija Skvorcova RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

Marija Skvorcova  “Elektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem” (vadītājs prof. Aigars Jirgensons).

Sirsnīgi sveicam!