Sveicam jauno Dr. chem. Jekaterinu Ivanovu

11.01.2018. mūsu kolēģe, OSI zinātniskā asistente Jekaterina Ivanova RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

  • Jekaterina Ivanova “Ogļskābes anhidrāžu un tioredoksīnreduktāzes inhibitoru kā potenciālo pretvēža savienojumu sintēze” (vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis)