Sveicam jauno Dr. chem. Arti Kinēnu

10.05.2019. mūsu kolēģis Artis Kinēns Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu.

Artis Kinēns  “Lewis Base Catalysts by Chiral DMAP species” (vadītājs prof. Edgars Sūna, Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija)

dav

Sirsnīgi sveicam!