Sveicam jauno Dr. biol. Kristīni Dišleri

04.07.2019. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē Kristīne Dišlere aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora zinātnisko grādu molekulārās bioloģijas specialitātē:

KRISTĪNE DIŠLERE THE EFFECT OF 1,4-DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES ON EXPRESSION OF DNA REPAIR AND PROTEOLYSIS ENZYMES IN DIABETES MELLITUS AND ON THE LEVEL OF DOUBLE-STRAND DNA BREAKS IN VITRO” (promocijas darba vadītājs prof. Nikolajs Sjakste).

Savu promocijas darbu Kristīne DišlerE izstrādāja OSI Bioķīmijas grupā.

 Sirsnīgi sveicam!