Sveicam jauno Dr. biol. Elīnu Ļeonovu

26.06.2019. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē Elīna Ļeonova aizstāvēja promocijas darbu un ieguva doktora zinātnisko grādu molekulārās bioloģijas specialitātē:

ELĪNA ĻEONOVA DNA-binding and DNA-protection properties of novel 1,4- dihydropyridine derivatives” (promocijas darba vadītājs prof. Nikolajs Sjakste).

Savu promocijas darbu Elīna Ļeonova izstrādāja OSI Bioķīmijas grupā.

 Sirsnīgi sveicam!