Sveicam bakalaura un maģistra grāda ieguvējus

Šajā mācību gadā Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) absolvēja 12 mūsu jaunākie kolēģi, kuri savus noslēguma darbus izstrādāja Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI).

Neskatoties uz to, ka OSI nav  augstākās izglītības iestāde, mēs atbalstām akadēmisko izglītību Latvijā, nodrošinot darbu izstrādei nepieciešamo infrastruktūru, finansējumu un kvalifikācijas darbu zinātnisko vadību.

Maģistra grādu ieguva:
 • Rūdolfs Barons “2-Hidroksibenzo[1,2]oksafosfinīn-2-oksīda atvasinājumu ka potentiālu ogļskābes anhidrāzes inhibitoru sintēze” (RTU, zin. vad. prof. R. Žalubovskis)
 • Matīss Bojārs “Cikliskie sulfīnamīdi un to atvasinājumi kā potenciāli gamma-laktāmu bioizostēri” (LU, zin. vad. prof. E.  Sūna, M.Sc.  G. Jeršovs)
 • Toms Freimanis “7-Aizvietotu-3-aminobenzo[e][1,4,2]ditiazīn-1,1-dioksīdu kā potenciālu ogļskābes anhidrāžu inhibitoru sintēze” (LU, zin. vad. prof. R. Žalubovskis)
 • Mārtiņš Kalniņš “Ceļā uz selektīvo modulātoru izstrādni kadherīnu meditētai šūnu-šūnu adhēzijai” (LU, zin. vad. Dr. E. Parisini, Dr. T. Panteļejevs)
 • Kristaps Krims-Dāvis “Veselu voluntieru uztura paradumu saistība ar karnitīna un trimetilamīna N-oksīda koncentrācijām asins un urīna paraugos” (RSU, zin. vad. prof. M. Dambrova, Dr. E. Liepiņš)
 • Mērija Agnese Meiberga “C4-Aizvietotu 7-azabiciklo[2.2.1]heptān-1-karbonskābju iegūšana” (LU, zin. vad. Dr. I. Mutule)
 • Laura Maija Odiņa “Jaunu Plasmodium falciparum holīna kināzes inhibitoru funkcionāla raksturošana” (LU, zin. vad. Dr. E. Parisini)
 • Katrīna Prāne “Neproteinogēno aminoskābju atvasinājumu un bromānu elektroķīmiska iegūšana” (LU, zin. vad. prof. E.  Sūna, M.Sc. O. Koleda)
 • Reinis Putrālis “Stirilpiridīnija grupu saturošu sintētisko lipīdu iegūšana un īpašību raksturojums” (RSU, vad. Dr. A.Plotniece, Dr. K.Pajuste)
Bakalaura grādu ieguva:
 • Oto Filipsons “S un Se saturošu nukleofilo katalizatoru dizains” (LU, zin. vad. Dr. A. Kinēns)
 • Anete Patrīcija Raiskuma “Sarveida polimēru sintēze un īpašību pētījumi” (LU, zin. vad. A. Sizovs)
 • Darija Zaharova “Slāpekli saturošo heterociklisko savienojumu sintēze no arilborskābēm” (LU, zin. vad. M.Sc. V. Solomins)

Sveicam absolventus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!