Sveicam bakalaura un maģistra grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un Rīgas Tehniskās universitātē (RTU) noslēguma darbus aizstāvēja un diplomus ieguva 20 mūsu jaunākie kolēģi un 5 praktikanti.

Šo 25 studentu noslēguma darbi ir izstrādāti Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI). Neskatoties uz to, ka OSI nav  augstākās izglītības iestāde, mēs atbalstām akadēmisko izglītību Latvijā, nodrošinot darbu izstrādei nepieciešamo infrastruktūru, finansējumu un kvalifikācijas darbu zinātnisko vadību.

Maģistra grādu ieguva:
 • Māris Bazulis “Atvasinātu cikloheksānu saturošu β-aminospirtu sintēze” (LU, zin. vad. Dr. chem. I. Mutule)
 • Aleksandrs Čižikovs “Pikolīnamīda virzīta kobalta katalizēta aminoskābju (sp2)-H saites funkcionalizēšana” (LU, zin. vad. Dr. chem. L. Grigorjeva, M.Sc. L. T. Lukašēvics)
 • Niks Freimanis  “Jaunu apramicīna atvasinājumu sintēze” (LU, zin. vad. Dr. chem. D. Lubriks)
 • Baiba Gukālova “LC-MS/MS metodes izstrāde otrās izvēles prettuberkulozes zāļu vielu un to metabolītu kvantitatīvai noteikšanai asins plazmā” (LU, zin. vad. Dr. chem. S. Grīnberga)
 • Sabīne Kaštaļjana “Tetrazīna fragmentu saturošu linkeru sintēze proteīnu modificēšanai” (LU, zin. vad. prof. E. Sūna, MSc. R. Klūga)
 • Artūrs Mazarevičs “Cietvielu luminoforu molekulārais dizains” (LU , zin. vad. prof. Edgars Sūna, MSc. K. Leduskrasts)
 • Artūrs Sperga “Dzelzs katalizēta fluormetilēngrupas pārnese no sulfonija sāļiem” (LU, zin. vad. Dr. chem. J. Veliks)
Farmaceita grādu ieguva:
 • Anastasija Metlova “Bojātu peļu kaulu ekstraktu ietekme uz MG63 un NIH3T3 šūnu augšanas ātrumu un metabolisko aktivitāti” (RSU, zin. vad. Dr. A. Sizovs)
 • Rinalds Seržants “Audzēja uzlabotas caurlaidības-aiztures efekta izpēte ar maskētām nanodaļiņām” (RSU, zin. vad. Dr. A. Sizovs)
 • Sindija Celma (RSU, zin. vad. Dr. A. Sizovs)
 • Reinis Ozoliņš (RSU, zin. vad. Dr.chem. A. Plotniece)
 • Guna Pētersone (RSU, zin. vad. MSc. M. Vidējā)
 • Anna Vasiļjeva (RSU, zin. vad. Dr. pharm. I.Sīle)
 • Alina Zazdravņiha (RSU, zin. vad. Dr. pharm. M. Makrecka Kūka)
Bakalaura grādu ieguva:
 • Jūlija Bariševa “Makrocikli kā vienkāršoti Diazonamīda A analogi” (LU, zin. vad. MSc. V. Vitkovska)
 • Emīls Edgars Bašēns “2-Aminohinazolīn-4(3H)-onu sintēze plazmepsīnu vārsta kabatas izpētei” (RTU, zin. vad. Dr.chem. Dace Rasiņa)
 • Artūrs Feldmanis  “Hirālas Luisa bāzes katalizēta enantiobagātinātu ciānhidrīnu sintēze” (LU, zin. vad. Dr. chem. A. Kinēns)
 • Marija Ivanova “Aromātisku tridentātu ligandu sintēze no 1,3,5-trihalogēnbenzoliem” (RTU, zin. kons. Dr. chem. V. Kauss)
 • Edvīns Kūliņš “Jaunu tribenzsilatrānu un bissilatrānu sintēze un to elektroķīmiskā oksidēšana” (LU, zin. vad. Dr. chem. V. Romanovs)
 • Mārtiņš Ķaukulis “Ar arginīnu modificētu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību raksturojums” (RTU, zin. vad. Dr. pharm. M. Ruciņš)
 • Dāvis Lācis “1,2-Dihidropiridīna atvasinājumu sintēze un īpašību raksturojums” (RTU, zin. vad. Dr. chem. A. Plotniece)
 • Rebeka Ločmele “C-ciklā fenilaizvietotu pirolo[2,1-c][1,4]benzodiazepīnu(PBD)sintēze” (LU, zin. vad. Dr.chem. G. Sakaine)
 • Laura Pauniņa “Jaunu AcrAB-TolC efluksa sūkņa inhibitoru sintēze” (LU, zin. vad. Dr. chem. J. Veliks)
 • Olavs Rāciņš “Sintēzes ceļu izstrāde limonoīdu oktahidro-1H-2,4-metānoindēna pamatstruktūras konstruēšanai” (RTU, zin. vad. Dr. chem. J. Becica)
 • Emanuels Šūpulnieks “Dihidroklevamīna totālā sintēze” (RTU, zin. vad. Dr. chem. M. Vaņejevs)

Sveicam absolventus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!