Sveicam jauno Ph.D. Ingu Sīli

20.08.2021. mūsu kolēģe Inga Sīle (Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija) Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Ārstniecības augi latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to praktiskā lietojuma analīze” un ieguva doktora zinātnisko grādu (Ph. D.).

Ingas Sīles promocijas darbs ir pirmais Latvijā izstrādātais pētījums etnobotānikā. Darba ietvaros Inga Sīle ir izpētījusi 40 000 latviešu tautas ticējumus, atlasot vairāk kā 1900, kuros pieminēti ārstniecības augi. Kopumā šajos ticējumos pieminēti 211 dažādi ārstniecības augi, taču tikai 25% pieminēto augu iedarbība ir zinātniski pierādīta. Līdz ar to izstrādātais darbs paver plašas iespējas izpētīt līdz šim neizpētītos augus un efektīgākos izmantot farmācijā. Otra promocijas darba daļa ir veltīta plašāk ticējumos minēto ārstniecības augu – ievas un pelargonijas – ekstraktu pretiekaisuma īpašību pārbaudei.

Promocijas darba vadītājas: prof. Maija Dambrova un Dr. pharm. Edita Romāne.

Ar iegūtajiem rezultātiem Inga Sīle iepazīstināja ne tikai zinātniekus, bet arī plašāku sabiedrību, sniedzot intervijas plašsaziņas līdzekļos:

Sveicam un novēlam turpināt vērtīgos pētījumus etnobotānikā!