Seminārs par ESFRI projektu EU-OPENSCREEN

2017.gada 1. februārī OSI notika seminārs, kurā ES pētniecības infrastruktūras EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology, http://www.eu-openscreen.eu/) koordinators Fils Gribons iepazīstināja ar šī projekta mērķiem un uzdevumiem. Tika apspriestas Latvijas iespējas kā dalībvalstij iesaistīties EU-OPENSCREEN projektā. Seminārā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, Latvijas Universitātes, Latvijas Rīgas Stradiņa universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

2

5

Foto: E. Liepiņš