Izsoļu arhīvs

Publicēts 01.06.2023.

Izsole: Latvijas Organiskās sintēzes institūts izsludina rakstisku izsoli intelektuālā īpašuma licencēšanai
Pieteikuma Nr.
Nosaukums
Pieteikuma datums
PCT/IB2022/054946
Chemically modified engineered spider silk proteins
26.05.2022.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma licencēšanai jāiesniedz Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI), to nosūtot elektroniski parakstītu uz OSI elektroniskā pasta adresi sinta@osi.lv, ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma licencēšanu” līdz 2023. gada 9. jūnijam plkst. 14:00.

Pieteikumā norāda:

  • fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  • oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);
  • intelektuālā īpašuma objektu/objektus, kuriem pretendents vēlas iegūt licenci;
  • piedāvāto autoratlīdzības apmēru procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas un no sublicenču ieņēmumiem;
  • pretendenta piekrišanu Licences Līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem.

Nosacītā autoratlīdzība: 1% (viens) procents no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas  un no sublicenču ieņēmumiem

Licences līguma projekts angļu valodā (lejuplādēt)

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātais autoratlīdzības apmērs procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas  un no sublicenču ieņēmumiem būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, 2. stāva pārrunu telpā 2023. gada 9. jūnijā plkst. 14:00

Publicēts: 19.06.2023.

Izsoles rezultāti

Uzvarētājs: SIA “Printymed”

Pamatojums: Pretendents ir piedāvājis nosacītajai autoratlīdzībai atbilstoši piedāvājumu un piedāvājis visaugstāko autoratlīdzības apmēru procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas un no sublicenču ieņēmumiem.