Publikācija par dabasvielu sintēzi

Mūsu zinātnieki , , un prof. kopā ar kolēģiem no Grenoble Alpes  universitātes Francijā izstrādājuši stereodiverģentu metodi enantiomēri tīru pseidotabersonīna alkaloīdu iegūšanai.

Izstādātā astoņu stadiju sintēze publicēta prestižajā ACS zurnalā Organic letters (IF=6.579, 2016): Stereodivergent Synthesis of Pseudotabersonine Alkaloids.

Org.lett.2017