Publicēts 2019. gada žurnāla “Heterociklisko savienojumu ķīmija” impakta faktors

HGS

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā izdotā ķīmijas žurnāla “Chemistry of Heterocyclic Compounds” impakta faktors (impact factor) turpina augt un saskaņā ar Clarivate Analytics 2019. gadā ir pieaudzis līdz 1,519.

Žurnāla Chemistry of Heterocyclic Compounds impakta faktora dinamika