Mikrocaurulītes saistošās vielas izstrāde par pretvēža zālēm ar samazinātu sistēmisko toksicitāti

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir sasniegt pretvēža zāļu kandidātvielas attīstības stadiju TRL 4 (sasniedzot arī vairākus TRL 5 līmeņa raksturlielumus) saskaņā ar projektā sagatavoto tehniski ekonomiskās priekšizpētes ceļvedi un veikt komercializācijas darbības saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto komercializācijas stratēģiju.

Projekta Nr. KC-PI-2020/16
Līguma par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā Nr. KC-L-2017/6
Projekta zinātniskais vadītājs Prof. Edgars Sūna
Projekta īstenošanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Projekta pirmais posms

Pirmā posma mērķis – izstrādāt projekta tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju.

Projekta pirmā posma īstenošanas ilgums 6 mēneši
Projekta pirmā posma ERAF finansējums 25 000,00 EUR

Publicēts 15.04.2020.

Projekts tiek īstenots 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros, un attīstīts Latvijas viedās specializācijas jomā: 2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.