Projekta CnsAflame progresa sanāksme Rīgā

2016. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika ERA-NET NEURON neirosaslimšanu pētniecības aktivitātes projekta CnsAflame Smadzeņu traumatiskā bojājuma izraisīto neiroiekaisuma, hroniskas neirodeģenerācijas un atmiņas traucējumu procesu pētījumi” projekta progresa sanāksme, kurā piedalījās 6 projekta partneru zinātnieki. Ar ziņojumu par OSI zinātnieku paveikto uzstājās Dr. Med. Līga Zvejniece. CnsAflame projekta grupas foto:

CNS_aflame_sanaksme_13.-14.06.2016