Projekta BATCure „Jaunu terapiju izstrāde Batena slimībai” progresa sanāksme Rīgā

2016. gada 9. -10. jūnijā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) organizēja Apvārsnis 2020 projekta BATCureJaunu terapiju izstrāde Batena slimībai” progresa sanāksmi Rīgā. Ar ziņojumiem par pirmajā pusgadā paveikto sanāksmē piedalījās 14 projekta partneru pārstāvji. Ziņojumu par medicīnas ķīmijas aktualitātēm OSI sniedza Dr. Valerjans Kauss. BATCure projekta grupas foto:

BatCure_sanaksme_14.06.2016

Informācija par projektu: www.batcure.eu