Programmas “Apvārsnis Eiropa” konkursā iegūtie 2,5 miljoni eiro tuvinās OSI stratēģiskajam mērķim – kļūt par vienu no vadošajiem Eiropas pētniecības centriem

Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) pirmo reizi Latvijā izdevies iegūt prestižo ERA Chair projektu. Šis finansējums ir paredzēts dabasvielu pētniecības virziena attīstībai OSI, lai palielinātu tā zinātnisko kapacitāti, stiprinātu izcilību un ļautu ieņemt vietu labāko Eiropas pētniecības centru vidū.

Atbalstītā ERA Chair projekta “Dabasvielu pētniecība kā inovāciju virzītājspēks OSI” (saīsinājums: Natalion) mērķis ir veicināt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi. Projekta līdera (ERA Chair) funkcijas pildīs Dr. Stefano Donadio, un projekta ieviešana notiks, sadarbojoties ar uzņēmumu NAICONS (Itālija).

Par projekta aktualitāti Dr. Stefano Donadio saka: “Pateicoties moderniem zinātnes un tehnoloģiju risinājumiem, dabasvielu pētniecība rada aizvien pieaugošu interesi kā efektīva pieeja jaunu zāļvielu atklāšanai.” Un turpina: “Projekts Natalion būs nozīmīgs virzītājspēks inovatīvu tehnoloģiju un produktu izstrādei OSI. Es lepojos, ka manis vadītais biotehnoloģiju uzņēmums NAICONS ar tā piedāvāto dabasvielu atklāšanas platformu iesaistīsies šī projekta realizēšanā. Sagaidāms, ka Natalion īstenošanas rezultātā OSI tiks attīstīta vide, kas veicina gan inovāciju izstrādi un uzņēmējdarbības kultūru, gan  arī sekmē pētnieku un novatoru zināšanu apmaiņu.”

Zinātnieku aprindās Dr. Stefano Donadio ir pazīstams ar ievērojamiem sasniegumiem dabasvielu pētniecībā un to attīstīšanā par zāļvielu kandidātiem. Dr. Stefano Donadio ir ieguvis lielu novatora pieredzi, darbojoties kā biotehnoloģiju uzņēmuma NAICONS dibinātājs un izpilddirektors un vairāk nekā 30 gadus veicot antibiotiku atklāšanu un izstrādi.

Pateicoties šim ERA Chair projektam, OSI izdevies piesaistīt pasaules klases zinātnieku, kurš institūtā veidos jaunu struktūrvienību – Dabasvielu pētniecības grupu un nodarbinās augsta līmeņa zinātniekus. Turklāt bioloģiski aktīvu dabasvielu pētniecības virziens, tā integrācija iekšējos un ārējos sadarbības tīklos lieliski papildinās jau esošās OSI zāļvielu atklāšanas kompetences.

ERA Chair ir Eiropas Komisijas ietvarprogrammu “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” finansēšanas shēmas, kas atbalsta Widening jeb Eiropas Savienības (ES) jauno valstu līdzdalību un izcilības celšanu. Šī finansējuma mērķis ir veicināt  institucionālo pārmaiņu ieviešanu un pētniecības kapacitātes palielināšanu. OSI ir pirmā Latvijas pētniecības organizācija, kas ieguvusi iespēju realizēt Eiropas ietvarprogrammas ERA Chair projektu, tādējādi sekmējot stratēģisko mērķi kļūt par vienu no vadošajiem ES pētniecības centriem.

OSI ir vadošais zāļvielu atklāšanas un izstrādes centrs Baltijā, kas veic pētījumus medicīnas ķīmijā, organiskajā sintēzē, in vitro un in vivo farmakoloģijā, bioanalītikā, datormodelēšanā, biofizikālajā ķīmijā, strukturālajā bioloģijā un procesu ķīmijā. OSI aktīvi sadarbojas ar rūpniecības nozari un vienlaikus iekļaujas arī plašā akadēmiskajā tīklā, kurā ietilpst 11 ES finansēti pētniecības konsorciji un Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs EU-OPENSCREEN ERIC.

NAICONS Srl ir biotehnoloģiju uzņēmums, kas atrodas Milānā, Itālijā. Izmantojot pasaules līmeņa tehnoloģijas un zināšanas dabasvielu pētniecības jomā, NAICONS strādā pie Micro4all platformas izveides, kas būtiski mainīs zāļvielu atklāšanas procesu.