Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

Projekta Nr.
lzp-2020/1-0050
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2021-2023)
Vadošais partneris
Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU)
Partneri
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC)
Projekta vadītājs
prof. Dace Bandere (RSU)
Projekta kopējais finansējums
EUR 300 000,00

Tuberkuloze (TB) ir viena no postošākajām slimībām, kas skar visa vecuma cilvēkus visā pasaulē. TB terapijas efektivitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem, un arvien lielāku interesi izraisa personalizētās terapijas pieeja. Līdz ar to ir liela nepieciešamība pēc inovatīvām tehnoloģijām, kas ļautu sekot terapijas efektivitātei, un jaunu biomarķieru atklāšanai kopā ar izpratni par populāciju farmakogenomiku. 

Projekta mērķis ir farmakogenomikas biomarķieru pētījumi, lai veicinātu personalizētas pieejas attīstību TB ārstēšanā.

Šajā sadarbības projektā plānots iesaistīt pieredzējušos zinātniekus no RSU, OSI un BMC, kas nodrošinās nepieciešamās zināšanas un ekspertīzi klīniskās medicīnas, molekulārās bioloģijas un ķīmijas disciplīnās. 

Projekta realizēšana nodrošinās svarīgu jaunu zināšanu un rīku iegūšanu, veicinās Latvijas zinātnisko institūtu attīstību un jaunu speciālistu izaugsmi. Augstas kvalitātes klīnisko paraugu un Mtb pilna genoma sekvenēšanas datu pieejamībai ir starptautiskā nozīme.