Paveiktais laika periodā no 01.11.2019. līdz 31.01.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • mobilitātes vizītes noslēgums Alabamas Universitātē, Birmingemā, ASV (University of Alabama at Birmingham (UAB), Birmingham, Alabama, USA). Apmeklēts Alabamas Universitātes organizētais seminārs par tēmu: “Permanent axon dysfunction following maternal immune activation with relevance to neurodevelopmental disorders”;
  • darbs pie Alcheimera slimības modeļu dzīvnieku imūnhistoloģisko paraugu analīzes;
  • uzsākta ASV laboratorijā apgūto histoloģijas metožu pielietošana izslēgtā sigma šaperona proteīna gēna peļu audu paraugu analīzē;
  • uzsākta selektīvu sigma šaperona proteīna ligandu darbības izvētēšana izolēto orgānu modeļos: ligandu ietekme uz kālija hlorīda ierosināto depolarizāciju un maksimālo kontraktilitāti;
  • uzsākta komunikācija ar profesoru Iļju Bezprozvanniju un viņa laboratoriju (The University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA) par iespējamu sadarbību attīrīta sigma šaperona proteīna izmantošanai proteīna un tā ligandu mijiedarbības izvērtēšanā;
  • turpināts darbs pie manuskripta sagatavošanas kopā ar kolēģiem no Tartu universitātes;
  • novadītas ķīmijas stundas 8. un 11. klašu skolēniem Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā.

  Publicēts: 07.02.2020.