Paveiktais laika periodā no 01.05.2020. līdz 31.07.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • izvērtēta GABA-B receptora R1 un R2 subvienību ekspresija izslēgtā sigma šaperona proteīna gēna peļu smadzeņu struktūrās, izmantojot imūnhistoķīmiskās audu krāsošanas metodes;
  • histoloģiski novērtēta arī mikroglijas marķiera Iba1 un astrocītu marķiera GFAP ekspresija kontroles un izslēgtā sigma-1 šaperona proteīna gēna peļu smadzeņu audos;
  • sagatavots manuskripts iesniegšanai SCI žurnālā;
  • sagatavots projekta vidusposma ziņojums;
  • uzsākta mobilitātes vizītes plānošana uz Tartu Universitāti;
  • 27.07.2020. dalība televīzijas kanāla Rīga TV24 raidījumā “Akadēmiskas sarunas par medicīnu”, raidījuma tēma: “Farmaceita loma zāļu dzīves ciklā”.

Publicēts: 07.08.2020.