Paveiktais laika periodā no 01.02.2020. līdz 30.04.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • sagatavots abstrakts dalībai 8. Eiropas Farmakoloģijas kongresā (8th European Congress of Pharmacology (EPHAR 2020)) ar ziņojumu “Modulators of activity of sigma-1 receptor orthosteric ligands”;
  • uzsākta manuskripta sagatavošana par sigma šaperona proteīna lomu krampju regulācijā un apkopoti akūtu krampju modeļos iegūtie rezultāti;
  • turpināts Alabamas Universitātē uzsāktais eksperimentālais darbs, lai izvērtētu sigma-1 šaperona proteīna ekspresijas dinamiku Alcheimera slimības modeļos;
  • izvērtēta izslēgtā sigma-1 šaperona proteīna gēnu peļu aortu kontraktilitāte izolēto orgānu sistēmā;
  • dalība EBRA (The European Brain Research Area) kursos “EBRA Spring School on Open Research”;
  • novadīta “Ēnu diena” vidusskolniecei Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā.

Publicēts: 07.05.2020.