Paveiktais laika periodā no 01.02.2019. līdz 30.04.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • uzsākta metožu validācija sigma šaperona ligandu aktivitātes novērtēšanai izolētu audu paraugos
  • veikti [3H](+)-pentazocīna saistīšanās novērtēšanas eksperimenti olnīcu adenokarcinomas šūnu līnijā (SKOV3 šūnas), kurās panākta palielināta iezīmētā sigma šaperona proteīna ekspresija (SKOV3-S1R-YFP šūnas). Pēc iegūtajiem rezultātiem, kopā ar kolēģiem no Tartu Universitātes uzsākta manuskripta sagatavošana par sigma šaperona proteīna dinamiku šūnā
  • saņemts apstiprinājums dalībai COST akcijā Nr. CA18133 “European Research Network on Signal Transduction” menedžmenta komitejā
  • novadīta “Ēnu diena”  OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā skolniecei no Kārsavas vidusskolas

Publicēts: 07.05.2019.